ร้องสอบพิรุธสร้างสะพานลอยเซ็นทรัลชิดลม

ร้องสอบพิรุธสร้างสะพานลอยเซ็นทรัลชิดลม

ร้องสอบพิรุธสร้างสะพานลอยเซ็นทรัลชิดลม

6

ร้องสอบพิรุธสร้างสะพานลอยเซ็นทรัลชิดลม

นายปวริศ ผุดผ่อง ในฐานะเลขาธิการกลุ่มพิทักษ์กฏหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ พปส.  มอบเอกสารให้ต่อ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่าการก่อสร้างสะพานลอยทางเชื่อมระหว่างทั้ง 2 ห้างนั้นสร้างคร่อมถนนซอยสมคิดและคลองสาธารณะซึ่งก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงว่าเป็นจุดที่เหมาะสมในการสร้าง และทำเพื่อสาธารณะประโยชน์รวมถึงเป็นการสร้างตามที่ห้างร้องขอไม่ได้เข้าสู่คณะกรรมการกำหนดจุดก่อสร้างแต่หลังจากก่อสร้างเสร็จกลับพบว่าเป็นแค่ทางเชื่อมห้างที่มีบันไดลงพื้นฟุตบาทฝั่งเดียวส่วนอีกฝั่งได้ทำทางลงในพื้นที่ห้าง

8

สะพานลอยเชื่อมระหว่างห้างเซ็นทรัลชิดลมกับห้างเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่

นายปวริศบอกว่าถนนเส้นนี้ไม่มีทางเท้าสัญจรทั้งสองฝั่งเพราะอีกด้านติดกับคลองและไม่ค่อยมีคนเดินอยู่แล้วการแบบนี้จึงไม่ได้ทำเพื่อสาธารณะ แต่กทม.ได้อนุญาตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนเพราะสะพานคนข้ามก็ไม่ได้เปิดให้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านนาย รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตในประเด็นที่ว่าการก่อสร้างครั้งนี้เป็นการสร้างตามที่ห้างร้องขอและไม่ได้เข้าสู่คณะกรรมการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยซึ่งไม่ถูกตามขั้นตอนโดยนายรักษเกชาขอเวลา 1 สัปดาห์เพื่อให้กทม.เข้าชึ้แจงและจะลงพื้นที่ดูด้วยตัวเอง


Tag :
กลุ่มพิทักษ์กฏหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ
รักษเกชา แฉ่ฉาย
สะพานลอย
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่
เซ็นทรัลชิดลม

FaceBook Comment