ไฟเขียวลดค่าโดยสารบขส. 3 สต./กม.

ไฟเขียวลดค่าโดยสารบขส. 3 สต./กม.

ไฟเขียวลดค่าโดยสารบขส. 3 สต./กม.

5

ไฟเขียวลดค่าโดยสารบขส. 3 สต./กม.

นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์  รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางเปิดเผยว่าที่ประชุมฯ มีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถร่วมบริการในอัตรา 3 สตางค์ต่อกิโลเมตรโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนรถโดยสารหมวด 4 ประเภทรถสองแถวยังคงกำหนดอัตราค่าโดยสารไว้ที่ 7 บาทตลอดสายเช่นเดิมโดยการคิดอัตราค่าโดยสารใหม่นั้นทางคณะกรรมการฯ ได้คำนวณจากคาดการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ 25 บาทจากปัจจุบันราคาลิตรละ 22.89 บาท


Tag :
กระทรวงคมนาคม
ขนส่งทางบก
ค่าโดยสาร
พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
ราคาน้ำมัน

FaceBook Comment