ไขความคงทนของบันไดเลื่อน

ไขความคงทนของบันไดเลื่อน

ไขความคงทนของบันไดเลื่อน

13

 ไขความคงทนของบันไดเลื่อน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบันไดเลื่อนยืนยันบันไดเลื่อนในไทยมีความแข็งแรงไม่ถล่มจนเกิดอันตรายต่อชีวิตอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาของเจ้าของอาคารเพราะไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับการออกแบบจุดติดตั้งและอุปกรณ์มาตรฐานของบันไดเลื่อน แผ่นรองที่เป็นโลหะ เรียกกันว่า “ฟลอร์ เพลท” ซึ่งในไทยจะมีมีความกว้างยาวไม่เกิน 1 ตารางเมตร โดยพื้นที่นี้ประกอบไปด้วยแผ่นโลหะ 2 ชิ้น หรือ 1 ชิ้นครึ่ง ขึ้นอยู่กับความสูงของบันไดเลื่อน ด้านล่างจะมีแผ่นโลหะหนารองรับวางอยู่บนขอบโลหะที่ยื่นออกมาด้านละ 5 เซ็นติเมตร ฟลอร์เพลทนี้ถ้าเป็นสินค้ายี่ห้อมาตรฐานจะรองรับน้ำหนักได้ถึง 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร

14

ฟลอร์ เพลท สามารถรับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร

ปัจจุบันประเทศไทยมีตัวแทนจำหน่ายบันไดเลื่อนและลิฟท์ยี่ห้อดังๆอยู่ 6 เจ้าซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีทีมบริการซ่อมบำรุงรักษาตามรอบอย่างเคร่งครัด แต่ว่าราคาสินค้านั้นสูงถึงตัวละประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาท ดังนั้นเจ้าของอาคารบางรายจึงเลือกใช้สินค้าที่ถูกกว่าโดยมีราคาค่ำลงมาประมาณ 30 เปอร์เซ็น แต่บางบริษัทผู้ผลิตในระดับนี้ปิดตัวลงไปแล้วจึงต้องจ้างบริษัทซ่อมบำรุงที่ไม่ใช่ตัวแทนผู้ผลิตดูแล

15

ช่องโหว่ในไทยคือยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการออกแบบสร้างทางขึ้นลงโดยใช้ลิฟท์หรือบันไดเลื่อน

ทั้งนี้ช่องโหว่อีกด้านคือในไทยยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการออกแบบสร้างทางขึ้นลงโดยใช้ลิฟท์หรือบันไดเลื่อนที่เรียกกันว่า “เซฟตี้ โค้ด” มีเพียงแต่ระเบียบที่ควบคุมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ที่ถือกันคนละฉบับ ทำให้บางอาคารมีการออกแบบทางขึ้นที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เช่นลักษณะของบันไดเลื่อนที่ออกแบบให้ไขว้กันเป็นตัวเอ็กซ์และใกล้กันกันต่ำกว่าระยะ 40 เซ็นติเมตร ซึ่งเป็นระยะปลอดภัย


Tag :
บันไดเลื่อน
บันไดเลื่อนถล่ม
บันไดเลื่อนพัง
มาตรฐานบันไดเลื่อน
เหตุบันไดเลื่อนพัง

FaceBook Comment