ครม.อนุมัติต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรี 3 เดือน

ครม.อนุมัติต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรี 3 เดือน

ครม.อนุมัติต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรี 3 เดือน

6

 ครม.อนุมัติต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรี 3 เดือน

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมอนุมัติขยายระยะเวลาในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไปอีก 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2558 ในส่วนของรถเมล์ฟรี 800 คัน ต่อวัน 73 เส้นทาง วงเงินอุดหนุน 871 ล้านบาท และรถไฟ 3 ชั้นฟรี วงเงินอุดหนุน 252 ล้านบาท สำหรับสาเหตุที่มีการให้ต่ออายุฟรี เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงจับตาจึงมีความจำเป็นต้องขยายมาตรการดังกล่าวออกไปส่วนการดำเนินการในอนาคตที่จะให้เฉพาะกลุ่มนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

7

อนุมัติขยายระยะเวลาในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไปอีก 3 เดือน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าที่ประชุมครม.ยังมีมติขยายระยะเวลาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรกับชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ออกไปอีก 1 เดือน เป็น 31 สิงหาคม โดยโครงการที่เสนอมาทั้งสิ้นมี 6,598 โครงการ วงเงิน 3,000 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 5,425 โครงการ และยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานแต่ยังไม่แล้วเสร็จอีก 1,100 โครงการ มีประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ประมาณ 900,000 คน

8

มีประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ประมาณ 900,000 คน

ทั้งนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 2,700 ล้านบาท คิดเป็น 92 % ค้างการเบิกจ่าย 221 ล้านบาท หรือ 7 % โดยที่ประชุมได้สั่งการให้คณะกรรมการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ติดตามงบประมาณที่ยังคงค้างในแต่ละพื้นที่เพื่อให้โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลา นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญและเรือโดยสารท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยให้หาข้อสรุปภายในปีนี้รวมทั้งให้มีการศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยหากมีเรือสำราญเข้ามาใช้บริการ

 


Tag :
รถเมล์ฟรี
รถไฟฟรี
อนุมัติต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรี
โครงการสร้างรายได้

FaceBook Comment