ไทย-เมียนมา มีแผนยกเลิกวีซ่า

ไทย-เมียนมา มีแผนยกเลิกวีซ่า

ไทย-เมียนมา มีแผนยกเลิกวีซ่า

23

ไทย-เมียนมา มีแผนยกเลิกวีซ่า

เว็บไซต์ทีทีอาร์วีคลี่รายงานว่า ไทยและเมียนมามีแผนที่จะยกเลิกวีซ่าระหว่างกันโดยคณะรัฐมนตรีของไทยได้รับรองข้อตกลงต่างตอบแทนนี้แล้วเมื่อวันอังคารที่แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถเดินทางเข้าไปยังดินแดนของอีกฝ่ายได้นานสูงสุด 14 วัน โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าและข้อตกลงดังกล่าวจะมีการลงนามโดยตัวแทนระหว่างทั้งสองฝ่ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่ของไทยในภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ ข้อตกลงเรื่องขอยกเลิกวีซ่าระหว่างไทยและเมียนมา เห็นชอบร่วมกันในช่วงรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนตุลาคมปี 2556 แต่ยังไม่ได้มีการให้สัตยาบันก่อนที่จะมีการนำกลับมาหารือกันใหม่อีกครั้งหลังจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2557 โดยข้อตกลงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อยโดยประชาชนของทั้งสองประเทศที่ถือหนังสือเดินทางจะได้รับการยกเลิกวีซ่าสำหรับเดินทางไปเยือนดินแดนของอีกฝ่ายได้นานสูงสุด 14 วัน ถ้าเข้าประเทศด้วยการโดยสารเครื่องบินพาณิชย์

 

24

การยกเลิกวีซ่าสำหรับเดินทางไปเยือนดินแดนของอีกฝ่ายได้นานสูงสุด 14 วัน

ข้อตกลงใหม่ยังอนุญาตให้อีกฝ่ายยกเลิกข้อตกลงได้ผ่านช่องทางการทูตต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจะมีผลหลังจากนั้น 90 วัน ซึ่งเป็นกรองเวลาเดียวกับข้อตกลงการยกเลิกวีซ่าของอาเซียนโดยข้อตกลงก่อนหน้านี้กำหนดเส้นตายในการยกเลิกข้อตกลงไว้ที่ 60 วัน นอกจากนี้ยังอนุญาตให้หยุดใช้ข้อตกลงนี้ชั่วคราวหากมีเหตุผลด้านความมั่นคงหรือด้านสุขอนามัยหลังจากยื่นเรื่องผ่านทางการทูตนาน 15 วัน ข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีผลให้ชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยาน 23 แห่ง ได้รับการยกเว้นวีซ่า แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มีเพียงท่าอากาศยาน 3 แห่งของไทยเท่านั้นที่ชาวพม่าเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นจุดแรก ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยกระทรวงต่างประเทศของไทยและเมียนมา จะลงนามข้อตกลงยกเว้นวีซ่าในการประชุมสัมนาร่วมกันภายในสัปดาห์นี้และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 สิงหาคม ส่วนทางด้านชาวไทยจะได้สิทธิ์การยกเว้นวีซ่าเข้าเมียนมาที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศในเมียนมา 3 แห่ง ได้แก่ที่กรุงเนปิดอว์ , นครย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งในปัจจุบันมีสายการบินทั้งหมด 7 แห่ง ที่ให้บริการในเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างทั้งสองประเทศนอกจากนี้ข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าในอนาคต จะขยายไปยังการข้ามพรมแดนทางบกผ่านด่านตรวจที่พลุกพล่านต่างๆระหว่างพรมแดนไทย-เมียนมา ได้แก่ ด่านเมียวดี , ท่าขี้เหล็ก , ทีคี และเกาะสอง

25

วีซ่าสำหรับคนที่ข้ามพรมแดนทางบกถูกคัดค้านเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงและแรงงาน

โดยการยกเว้นวีซ่าสำหรับคนที่ข้ามพรมแดนทางบกถูกคัดค้านจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งในการเจรจาระหว่างกันเมื่อปี 2556 เพราะเหตุผลด้านความมั่นคงและแรงงาน ปัจจุบันนอกจากประเทศไทยเมียนมาอนุญาตให้พลเมืองจากอินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน และฟิลิปปินส์ เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและเมียนมาจะต้องเจรจากับสิงคโปร์และมาเลเซียต่อไปเพื่อลงนามในข้อตกลงระดับทวิภาคีซึ่งจะช่วยทำให้การเดินทางอย่างเสรีภายในภูมิภาคอาเซียนตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญอาเซียนเสร็จสมบูรณ์


Tag :
ข้อตกลงไทย-เมียนมา
ยกเลิกวีซ่าไทย-เมียนมา
แผนยกเลิกวีซ่า

FaceBook Comment