เปิดใจเจ้าของร้านเหล้า ขอรัฐทบทวนรัศมี 300 ม.

เปิดใจเจ้าของร้านเหล้า ขอรัฐทบทวนรัศมี 300 ม.

เปิดใจเจ้าของร้านเหล้า ขอรัฐทบทวนรัศมี 300 ม.

25

เปิดใจเจ้าของร้านเหล้า ขอรัฐทบทวนรัศมี 300 ม.

ข้อมูลการสำรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ของศูนย์วิจัยปัญหาสุราพบว่า รัศมี 1 ตารางกิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยมีร้านเหล้าทั้งหมด 57 ร้าน และในระยะ 300 เมตร มีร้านเหล้าจำนวน 28 ร้าน ซึ่ง 1 ใน 3 นี้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ใต้หอพักถือว่าผิดกฎหมาย หลายปีก่อนมีการจัดทำร่างประกาศเรื่องห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษามาตรา 27 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเสนอกำหนดรัศมี 500 เมตร แต่ยกเว้นโซนนิ่งตามที่กฎหมายกำหนด เช่น  ย่านถนนพัฒน์พงศ์ ที่อยู่ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทว่าร่างดังกล่าวก็ตีกลับจึงค้างอยู่ที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนรัฐบาลชุดนี้ที่ยืนยันรัศมี 300 เมตรแน่นอน ความเข้มงวดของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการกำหนดระยะห่างของร้านเหล้า สถานบันเทิง ต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา อย่างต่ำรัศมี 300 เมตร ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ประมาณกลางสิงหาคม


Tag :
สถานบันเทิง.
สถานบันเทิงต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษา 300 เมตร
สถานบันเทิงใกล้สถานศึกษา
เปิดใจเจ้าของร้านเหล้า

FaceBook Comment