ทำเลนจักรยานในเส้นทางถนนทรุด

ทำเลนจักรยานในเส้นทางถนนทรุด

ทำเลนจักรยานในเส้นทางถนนทรุด

11

ทำเลนจักรยานในเส้นทางถนนทรุด 

กระทรวงคมนาคม เตรียมแผนย้ายแนวถนนและปรับเส้นถนนเป็นเลนจักรยานโดยเฉพาะเส้นทางที่มีปัญหาถนนทรุด พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยความคืบหน้ากรณีถนนเลียบคันคลองทรุดตัวว่ามีสาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งการปรับปรุงถนนที่ใช้การปักเสาเข็ม 10 เมตรเป็นการปรับเพื่อให้เกิดสมดุลไม่ใช่เกิดจากการทุจริตโดยในอนาคตจะย้ายแนวถนนและลดระดับฝั่งคลองปรับปรุงเป็นเลนจักรยานแทน เฉพาะเส้นทางที่มีโอกาสทรุดตัวโดยจะนำร่องเส้นทางคลอง 13 และคลอง 14

12สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

นายประศักดิ์  บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่าถนนเลียบคันคลองชลประทานเดิมเป็นคันดินที่ได้จากการขุดถนนชั่วคราวจึงมีความแข็งแรงต่ำแต่เมื่อมีการขยายชุมชนได้ถูกใช้เป็นทางสัญจรและขนส่งซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์สำหรับการแก้ไขกรณีถนนทรุดเสียหาย กรมทางหลวงชนบทได้ตั้งกรวยและติดตั้งป้ายแจ้งเตือนโดยเฉพาะในช่วงคลอง 11-14 ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องถนนทรุดพร้อมแนะนำให้ใช้เส้นทางคลอง 10 จะสะดวกกว่านอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศลดน้ำหนักรถบรรทุก 10 ล้อที่วิ่งผ่าคันคลองชลประทานจากเดิม 25 ตัน เหลือ 18 ตันโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา

 

 


Tag :
กระทรวงคมนาคม
ถนนทรุด
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
เลนจักรยาน
เลนจักรยานมีปัญหาถนนทรุด

FaceBook Comment