ญี่ปุ่นเปิดบริการ Free WiFi สำหรับนักปีนเขาภูเขาไฟฟูจิ

ญี่ปุ่นเปิดบริการ Free WiFi สำหรับนักปีนเขาภูเขาไฟฟูจิ

ญี่ปุ่นเปิดบริการ Free WiFi สำหรับนักปีนเขาภูเขาไฟฟูจิ

*
6

ญี่ปุ่นเปิดบริการ Free WiFi สำหรับนักปีนเขาภูเขาไฟฟูจิ

ญี่ปุ่นประกาศเปิดบริการ Free WiFi สำหรับนักท่องเที่ยวขณะปีนภูเขาไฟฟูจิเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและนักปีนเขาให้ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยก่อนเดินทางนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมนี้นักปีนเขาจะมีฟรี Wi-Fi ไว้ใช้งานบนภูเขาไฟฟูจิเพื่อตอบสนองความต้องการของนักปีนเขาจำนวนมากที่ต้องการแชร์ภาพความประทับใจระหว่างทางโดยทางการหวังว่า พวกเขาจะใช้ฟรี Wi-Fi  นี้ ในการหาข้อมูล และตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของตนเองด้วย

7อินเทอร์เน็ตฟรีบริเวณภูเขาไฟฟูจิเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม

หนังสือพิมพ์อาซาฮี ชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดชิซุโอกะและยามานาชิเตรียมให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีบริเวณภูเขาไฟฟูจิโดยจะเริ่มต้นให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากที่มีนักปีนเขาจำนวนมากร้องขอโดยการติดตั้งจุดปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi hotspot จะมีทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือกับบริษัท NTT Docomo ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในญี่ปุ่นโดย Wi-Fi hotspot 3 จุดแร จะอยู่บริเวณยอดเขา นอกจากนั้นก็จะติดตั้งบริเวณศูนย์บริหารจัดการข้อมูลและสถานีที่ 5 ซึ่งเป็นจุดพักขนาดใหญ่ของนักปีนเขาที่ต้องการพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิพร้อมกันนี้ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมการให้บริการด้วยการแจกแผ่นพับจำนวนกว่า 70,000 ชุดให้กับนักท่องเที่ยว

8ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีต่อเนื่องได้ 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่ล็อกอิน

การให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีบริเวณสถานีที่ 5 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมไปจนถึง 14 กันยายนส่วนบริเวณยอดภูเขาไฟฟูจิจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 10 กันยายนซึ่งนักปีนเขาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือต่างชาติจะใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีต่อเนื่องได้ 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่ล็อกอินเข้าไปครั้งแรกด้านหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยามานาชิก็หวังว่านักปีนเขาทั้งหลายจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างราบรื่นซึ่งไม่เพียงแค่การโพสต์และแชร์ภาพความประทับใจหรือประสบการณ์การพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิเท่านั้นแต่ก็ควรใช้ผลประโยชน์นี้ในการหาข้อมูลและตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปีนเขาด้วย

9บริการฟรีอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศความปลอดภัยระหว่างการปีนเขา

ปัจจุบันมีนักปีนเขาต่างชาติเดินทางมาพิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิและศึกษาเส้นทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยปีที่ผ่านมาคาดว่ามีนักปีนเขาต่างชาติประมาณ 40,000 – 50,000 คน ที่มาเยือนภูเขาไฟฟูจิและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆในอนาคต

 


Tag :
Free WiFi
ญี่ปุ่น
ฟรีอินเตอร์เน็ต
ฟรีอินเตอร์เน็ตภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ

FaceBook Comment