ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน

ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน

ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน

7

ศูนย์ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเหนือเขื่อน

การทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝนหลวงพิเศษเชียงใหม่และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกยังนำเครื่องบินขึ้นทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาภัยแล้งแม้ฝนธรรมชาติตกในบางพื้นที่แต่ยังต้องเร่งทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำในเขื่อนใหญ่หลายแห่งที่ปริมาณน้ำยังต่ำ ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้งน้ำหนักที่สุดจากปริมาณน้ำจาก 4 เขื่อนหลักที่เหลืออยู่ที่ใช้การน้ำได้จากเขื่อนภูมิพล 2 เปอร์เซ็น , เขื่อนสิริกิติ์ 5 เปอร์เซ็น , เขื่อนแควน้อย 4 เปอร์เซ็น , เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 6 เปอร์เซ็น รวมแล้วปริมาณน้ำที่ใช้ได้อาจไม่ถึง 30 วัน


Tag :
ฝนหลวง
ฝนเทียม
ภัยแล้งน้ำ
เขื่อนขาดน้ำ

FaceBook Comment