Thailand Pavilion ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก

Thailand Pavilion ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก

Thailand Pavilion ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก

9

Thailand Pavilion ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก

ความอลังการของอาคารนิทรรศการสัญชาติไทยอย่าง Thailand Pavilion ที่ไปเผยแพร่ให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยในงาน World Expo Milano 2015 ประเทศอิตาลี งานยักษ์ใหญ่อันดับ 3 ของโลกที่จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Feeding the Planet, Energy for Life” หรือ “อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต” แน่นอนว่าประเทศไทยของเราถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแห่งหนึ่งของโลกจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการไปเผยแพร่ว่าไทยสามารถเป็นครัวโลกได้อย่างไรและมีความพร้อมในการผลิตอาหารออกสู่ชาวโลกได้แค่ไหนซึ่ง คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ผู้ออกแบบและจัดสร้างอาคาร Thailand Pavilion ได้เผยถึงความคาดหวังจากการออกแบบในครั้งนี้ว่าจะเป็นการเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นครัวของโลกในอนาคตอีกทั้งให้ต่างชาติได้รู้จักและยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย

10คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

ด้วยโอกาสในครั้งนี้ที่ไทยจะสามารถเผยแพร่สินค้าเกษตรซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักในบ้านเราซึ่งงานนี้ทางผู้จัดยังได้เผยว่าเป็นการออกแบบอาคารนิทรรศการโดยมุ่งเน้นไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงด้วยการชูมาตรฐานสินค้าไทยเพื่อให้ต่างชาติเชื่อมั่นว่าไทยมีศักยภาพพร้อมในการเป็นครัวของโลกโดยที่ผ่านมามีการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี

11 Thailand Pavilion ได้รับความสนใจมากที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5

นอกจากจะได้รับการยอมรับจากต่างชาติว่าไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกงานนี้ยังถือว่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในด้านการออกแบบอีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกถึงมาตรฐานในการจัดนิทรรศการของไทยซึ่งตลอดระยะเวลาที่เปิดแสดงอาคาร Thailand Pavilion ได้รับความสนใจจากสื่อนานาประเทศรวมถึงมีผู้เข้าชมมากที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 อีกด้วย

12นิทรรศการ Thailand Pavilion จัดแสดงไปจนถึงเดือนปลายเดือนตุลาคมนี้

ถือเป็นมิติใหม่ในการยกระดับมาตรฐานวงการออกแบบของไทยให้เทียบเท่ากับทั่วโลกได้กับอาคารจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Pavilion ที่จัดแสดงไปจนถึงเดือนปลายเดือนตุลาคมนี้ซึ่งทางผู้จัดเองก็หวังว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นจากผู้คนทั่วโลกในมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยอีกทั้งจะเป็นการตอกย้ำให้ต่างชาติได้ทราบถึงศักยภาพของประเทศที่พร้อมจะก้าวไปสู่ครัวของโลกในอนาคต

 


Tag :
Expo Milano
Thailand Pavilion
World Exposition Milano
ครัวโลก
ครัวไทย
ประเทศอิตาลี
อาหารไทย

FaceBook Comment