คลังสั่งแบงก์รัฐช่วยลูกหนี้นอกระบบ

คลังสั่งแบงก์รัฐช่วยลูกหนี้นอกระบบ

คลังสั่งแบงก์รัฐช่วยลูกหนี้นอกระบบ

7

คลังสั่งแบงก์รัฐช่วยลูกหนี้นอกระบบ

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังเป็นฐานะประธานการประชุมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งในและนอกระบบว่าได้สั่งการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ) คือ ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เร่งดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจนต้องนำที่ดินไปจำนองนอกระบบ ให้สามารถเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ (รีไฟแนนซ์) กับธนาคารได้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่สั่งให้กระทรวงการคลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือ

8วงเงินรีไฟแนซ์ของแบงก์รัฐ

โดยเบื้องต้นแบงก์รัฐแต่ละแห่งต้องกำหนดสัดส่วนวงเงินที่ประชาชนจะเข้ามารีไฟแนนซ์ได้ ซึ่งในส่วนของธนาคารออมสินจะดูแลประชาชนทั่วไปรายละ 5 แสนบาท  ธ.ก.ส. จะดูแลในส่วนของเกษตรกร รายละ 1 แสนบาท และ ธอส.จะดูแลในส่วนที่ดินที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ที่ดิน ส่วนแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ายังไม่มีแนวคิดที่จะออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำตามข้อเสนอของหลายฝ่าย เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือเอสเอ็มอีในวงเงิน 1 แสนล้านบาทไปแล้วซึ่งถือว่าเพียงพอและให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเข้าไปชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้ 2 ปีแรก แต่หากเกิดกรณีหนี้เสียรัฐจะเข้าไปรับภาระ 70% ของหนี้ทั้งหมดส่วนธนาคารพาณิชย์รับไปเพียง 30% เท่านั้น

 

 


Tag :
กู้เงิน
รัฐช่วยลูกหนี้นอกระบบ
ลูกหนี้
หนี้นอกระบบ
แบงก์รัฐ

FaceBook Comment