เร่งสูบน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผลิตประปา

เร่งสูบน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผลิตประปา

เร่งสูบน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผลิตประปา

10

เร่งสูบน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อผลิตประปา

เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้วของกรมชลประทานกำลังถูกติดตั้งกว่า 8 เครื่องบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสูบน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสักหลังการประปาส่วนภูมิภาคหลายแห่งกำลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์บอกว่าต้องสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาวันละ 5 แสน 5 หมื่นลูกบาศก์เมตรเพื่อผลิตน้ำประปาป้อนเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอีกหลายหลายเทศบาลแห่งในจังหวัดลพบุรี

11สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาวันละ 5 แสน 5 หมื่นลูกบาศก์เมตรเพื่อผลิตน้ำประปา

ปัจจุบันคลองชัยนาท-ป่าสักมีระดับน้ำที่น้อยลงเนื่องจากมีเกษตรกรบางคนสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรทำให้ขณะนี้พื้นที่จังหวัดสระบุรีและปทุมธานีเริ่มมีน้ำเพื่อผลิตประปาส่วนภูมิภาคน้อยลงและจากปัญหาปริมาณน้ำดิบที่ลดน้อยลงส่งผลต่อการผลิตน้ำประปาซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคที่มีสาขา 234 สาขาทั่วประเทศได้เร่งปรับการจ่ายน้ำให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ขณะที่ประปาสาขา 14 แห่งได้ปรับการจ่ายน้ำเป็นเวลาเพื่อบริหารน้ำให้เพียงพอในช่วงที่ประสบภาวะภัยแล้ง

12ข่าวน้ำประปาจะหยุดไหลไม่เป็นความเป็นจริง

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่าตามที่มีข่าวว่าน้ำประปาจะหยุดไหลภายใน 30 วันหากฝนไม่ตกนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้วิตกเพราะในความเป็นจริงขณะนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วแม้มีปริมาณไม่มากก็ตาม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ กปน. จะหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากสามารถบริหารจัดการได้


Tag :
กรมชลประทาน
การประปาส่วนภูมิภาค
คลองชัยนาท-ป่าสัก
น้ำประปา
ภัยแล้ง
สูบน้ำ

FaceBook Comment