พื้นที่ที่เกิดฟ้าผ่ามากที่สุดในโลก

พื้นที่ที่เกิดฟ้าผ่ามากที่สุดในโลก

พื้นที่ที่เกิดฟ้าผ่ามากที่สุดในโลก

4

พื้นที่ที่เกิดฟ้าผ่ามากที่สุดในโลก

ทะเลสาบ มาราไกโบ ตั้งอยู่ในเมืองโอโลก้า ทางตะวันตกของเวเนซุเอล่า โดยเป็นสถานที่ที่ได้รับการบันทึกจากกินเนสต์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นสถานที่ที่มีเหตุฟ้าผ่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดในโลกโดยปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเราเรียกว่า “สายฟ้าคาตาตัมโบ” ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศอบอุ่นที่จับตัวอยู่เหนือลุ่มน้ำ มาราไกโบ ปะทะกับสภาพอากาศเย็นที่พัดลงมาจากภูเขาสูงก่อให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งก่อให้เกิดเหตุฟ้าผ่าเฉลี่ย 28 ครั้งต่อนาที

6อลัน ไฮตัน มัคคุเทศก์

อลัน ไฮตัน มัคคุเทศก์ที่พาชมสถานที่แห่งนี้เปิดเผยว่าจากพื้นที่บริเวณทะเลสาปไปทางตอนเหนือระยะทางราว 20 กิโลเมตรเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโลกโดยแต่ละปีจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นเฉลี่ย 250 ครั้งต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นอัตราฟ้าผ่าที่มากกว่าพื้นที่อื่นๆในโลกอย่างน้อยร้อยละ 40

5สายฟ้าคาตาตัมโบ

อลัน เป็นมัคคุเทศก์พานักท่องเที่ยว นักวิทยาศาสตร์ และผู้ถ่ายทำสารคดีไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้มานาน 20 ปีแล้วโดยจุดที่เขาพาไปเป็นจุดที่น้ำในแม่น้ำคาตาตัมโบไหลลงสู่ทะเลสาบอย่างไรก็ตามแม้ว่านักท่องเที่ยวจะมีไม่มากแต่เขาก็ยังคงมั่นใจว่าปรากฎการณ์นี้สามารถดึงดูดนักท่องท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลก


Tag :
กินเนสเวิล์ดเรคคอร์ด
ทะเลสาปมาราไกโบ
ฟ้าผ่า
ฟ้าผ่ามากที่สุดในโลก
สายฟ้าคาตาตัมโบ
เวเนซุเอล่า

FaceBook Comment