ฝนหลวงพระราชทานช่วยเพิ่มน้ำลง 4 เขื่อนแล้ว

ฝนหลวงพระราชทานช่วยเพิ่มน้ำลง 4 เขื่อนแล้ว

ฝนหลวงพระราชทานช่วยเพิ่มน้ำลง 4 เขื่อนแล้ว

14

ฝนหลวงพระราชทานช่วยเพิ่มน้ำลง 4 เขื่อนแล้ว 

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าหลังจากปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาเริ่มมีฝนตกลงมาและกระจายในหลายพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำให้ช่วยบรรเทาความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตรได้บ้างและยังเริ่มมีน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างแล้ว เช่น ที่เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำไหลลง 3 ล้าน 9 แสนลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 1 แสนลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล ก็มีน้ำไหลลงบ่างแต่ยังไม่สามารถวัดปริมาณได้ ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังไม่มีน้ำไหลลงมา เป็นต้น

15เริ่มมีฝนตกลงมาและกระจายในหลายพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

สำหรับสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ณ วันนี้มีน้ำใช้ที่สามารถใช้ได้รวมกันทั้งสิ้น 840 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์โดยได้ประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้เน้นทำฝนหลวงลงบริเวณเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ค่อนข้างวิกฤต รวมทั้งเน้นในพื้นที่ปลูกข้าวในลุ่มเจ้าพระยาอธิบดีกรมชลประทานยังยืนยันว่าจะระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักที่วันละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตรไม่ปรับลดลงตามที่มีกระแสข่าวโดยเขื่อนภูมิพล จะยังระบายน้ำวันละ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์วันละ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนวันละ 1 ล้าน 7 แสนลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันละ 1 ล้าน 3 แสนลูกบาศก์เมตร

 


Tag :
กรมชลประทาน
ฝนหลวง
ฝนหลวงพระราชทาน
ฝนเทียม
ภัยแล้ง

FaceBook Comment