นายกฯ ย้ำไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาท

นายกฯ ย้ำไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาท

นายกฯ ย้ำไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาท

5

นายกฯ ย้ำไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้ขึ้นแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาททั่วประเทศ ว่า ไม่สามารถขึ้นค่าแรงเท่ากันทั้งหมดได้ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องมีการหารือกับกระทรวงแรงงานเพราะต้องประเมินจากปัจจัยแต่ละพื้นที่ทั้งความรู้ความสามารถ ฝีมือแรงงาน ซึ่งจะมาเรียกร้องให้ขึ้นเท่ากันทั่วประเทศคงเป็นไปไม่ได้

6

นายกฯ ย้ำไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาท

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย และ นายสาวิทย์ แก้วหวาน แกนนำกลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มแรงงานจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 360 บาทโดยระบุว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อบอร์ดคณะกรรมการค่าจ้างกลางเพื่อขอให้ยกเลิกการแบ่งเขตการจ้างแรงงานและขอให้ใช้อัตราค่าจ้างเท่ากันทั่วประเทศ 360 บาทซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในคำตอบ จึงต้องเดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ

 


Tag :
ค่าแรงขั้นต่ำ
นายกรัฐมนตรี
นายกฯ ย้ำไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 360 บาท
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

FaceBook Comment