6 กฏหมายการรับน้อง ที่ควรทราบ

6 กฏหมายการรับน้อง ที่ควรทราบ

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยต่างๆได้มีการทยอยเปิดภาคเรียนกันไปบ้างแล้ว ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของแทบจะทุกสถาบันว่าจะต้องมีการจัดกิจกรรม รับน้องใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง แต่กิจกรรมนี้ก็กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจต่อสังคม อย่างล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมา กับการสูญเสียน้องนักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ที่เสียชีวิตจากการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง ซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจากการถูกรุ่นพี่บังคับให้ทำกิจกรรมที่รุนแรง จนกลายเป็นการรับน้องที่ก่อให้เกิดการสูญเสียตามมาภายหลัง
ดังจะเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็ได้มีข่าวการรับน้องเสียชีวิตออกมาอยู่เรื่อย ๆ  อย่างไรก็ตามการรับน้องแบบไม่สร้างสรรค์อาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดทางกฏหมายหรือความผิดทางอาญาได้อีกด้วย ในวันนี้  Road to review ของเรา ขอนำข้อกฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับการรับน้อง ในกรณีที่มีการกระทำเกินกว่าเหตุมารวบรวมไว้ให้ทราบกันดังนี้ค่ะ

 

 11. การรับน้องด้วย “การว้าก” ใส่รุ่นน้อง

ตามกฎหมายอาญามาตรา 392 หากผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

22. การบังคับให้น้องเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกินกว่าเหตุ

ตามกฎหมายอาญามาตรา 309 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง หรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

33. หากรุ่นน้องต้องการกลับแต่พี่ไม่ยอมให้กลับ

ตามกฎหมายอาญามาตรา 310 ผู้ ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก เป็นเหตุให้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตายหรือรับอันตราย สาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 290 มาตรา 297 หรือ มาตรา 298

44. รุ่นพี่ลงไม้ลงมือ หรือ ทำร้าย

ตามกฎหมายอาญามาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

55. กรณีประมาทรับน้องจนบาดเจ็บสาหัส

ตามกฎหมายอาญา มาตรา 300 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

66. กรณีรับน้องจนเสียชีวิต

ตามกฎหมายอาญา มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

Screen Shot 2558-06-13 at 9.46.09 AM

อย่างไรก็ตามการรับน้องนั้นยังมีอีกหลากหลายวิธีในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การพาน้องใหม่ไปเข้าค่ายปลูกป่า จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ หรือทำบุญตามบ้านพักคนชรา มีสันทนาการร้องเพลง เต้นกันเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่ต้องพึ่งสุราและความรุนแรง ก็ถือว่าเป็นการผูกสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะค่ะ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวน่ารู้ที่ Road to review นำมาฝากกันในวันนี้ อย่าลืมรับน้องกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อวันข้างหน้าที่สดใสไปด้วยกันทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องนะคะ


Tag :
6 กฏหมายการรับน้อง
การรับน้อง
การรับน้องแบบไม่สร้างสรรค์
ผิดทางกฏหมาย
ผิดทางอาญา
หนังดีซีรีส์ดัง
เสียชีวิต

FaceBook Comment