นายกฯ สั่งคสช.ตั้งศูนย์ติดตามน้ำท่วม

นายกฯ สั่งคสช.ตั้งศูนย์ติดตามน้ำท่วม

นายกฯ สั่งคสช.ตั้งศูนย์ติดตามน้ำท่วม

นายกรัฐมนตรี ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

พร้อมปฏิเสธใช้อำนาจมาตรา 44 ปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

18นายกฯ สั่งคสช.ตั้งศูนย์ติดตามน้ำท่วม

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำขังในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลว่าได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ไปตรวจสอบสาเหตุและการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมรวมถึงการบริหารจัดการปัญหาขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำจำนวนมากจนทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ คสช. ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดโดยให้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และรถใหญ่ รถกลาง รถเล็ก  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ

7ปัญหาขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก

ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอจากบางฝ่ายให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44  ปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังจากไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯได้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต้องดูปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วยโดยการใช้อำนาจพิเศษคงไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้เพราะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนควรเรียนรู้จากการใช้สิทธิ์โดยจะใช้อำนาจผ่านทางปลัด กทม. และกระทรวงมหาดไทยเข้าไปดูแล นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัด กทม. กล่าวว่าโดยทั่วไป กทม.สามารถจัดเก็บขยะและวัชพืชในคูคลองและระบบระบายน้ำได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 ตันแต่ในช่วงฝนตกจะเก็บได้มากขึ้นอีกหลายร้อยตัน จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่ด้วย

10ปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร

นายโสภณ   โพธิสป ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ระบุว่าได้ให้เจ้าหน้าเทศกิจทั้ง 50 สำนักงานเขตเข้มงวดกวดขัดการทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ คู คลองของประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นหน้าฝนซึ่งผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนการเทสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 


Tag :
นายกฯ สั่งคสช.ตั้งศูนย์ติดตามน้ำท่วม

FaceBook Comment