The Butcher,The Chef and The Swordman กระบี่ อีโต้ ฤทธิ์แค้นสะท้านภพ

The Butcher,The Chef and The Swordman กระบี่ อีโต้ ฤทธิ์แค้นสะท้านภพ

The Butcher,The Chef and The Swordman กระบี่ อีโต้ ฤทธิ์แค้นสะท้านภพ

เรื่องราวความแค้นศักดิ์ศรีและความโลภของคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแก่งแย่งมีดทำครัวเล่มสำคัญซึ่งหลอมมาจากสุดยอดกระบี่ทั้ง5 แห่งยุทธภพ

images (1)

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>