Hollow Man มนุษย์ไร้เงา
Hollow Man มนุษย์ไร้เงา

Hollow Man มนุษย์ไร้เงา

ทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่ง ได้รับมอบหมายหน้าที่จากกระทรวงกลาโหม ให้ทำการทดลองลับๆ เกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตล่องหนไปได้ เมื่อพวกเขาทดลองกับสัตว์ต่างๆ จนกระทั่งได้ผลสำเร็จ แต่ก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จ พวกเขายังต้องทดลองขั้นสูงสุด คือ การทดลองเกี่ยวกับมนุษย์นั่นเอง

การทดลองจะสำเร็จหรือไม่ ติดตามได้ทางช่อง Mono29

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 18.20 น. เป็นต้นไป

FaceBook Comment

หนังประจำสัปดาห์

เพิ่มเติม >>