ถ่ายทอดสด งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รายละเอียด :

พิธีเชิญพระโกศพระศพ สู่พระเมรุพระราชทานเพลิง จากวัดบวรนิเวศวิหารสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

FaceBook Comment