ถ่ายทอดสด งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ถ่ายทอดสด งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ถ่ายทอดสด งานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีเชิญพระโกศพระศพ สู่พระเมรุพระราชทานเพลิง จากวัดบวรนิเวศวิหารสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

FaceBook Comment