ถ่ายทอดสดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถ่ายทอดสดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถ่ายทอดสดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์

FaceBook Comment