ถ่ายทอดสดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด :

ถ่ายทอดสดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์

FaceBook Comment