ติดต่อเรา

monogroup-map-th

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4

ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Email : info@mono29.com

โทร : 0 2502 0700 ต่อ 7184 (Website)


สำหรับติดต่อโฆษณา คุณประสาน องค์ทวีเกียรติ

Email : prasan.o@mono.co.th

โทร : 0 2502 0700 ต่อ 7234


ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับรายการข่าว ติดต่อและส่งรายละเอียดได้ที่

Email : newsmono@gmail.com


สนใจเสนอรายการ ติดต่อและส่งรายละเอียดได้ที่

Email : autchara.n@mono.co.th

โทร : 0 2502 0700 ต่อ 7262 คุณจอย